Cập nhật :0:0 23/10/2019

VOV6 - Cậy mình có sức khỏe phi thường, Phạm Nhĩ cầm quân đánh Thiên cung đòi Ngọc Hoàng để mình cai trị thiên hạ. Ngọc Hoàng sai thiên binh, thiên tướng trị tội Phạm Nhĩ nhưng bị đánh thua tan tác. Cuối cùng, Ngọc Hoàng phải nhờ Đức Phật can thiệp. Tuy bắt được Phạm Nhĩ nhưng Đức Phật có lòng từ bi nên xin Ngọc Hoàng thả Phạm Nhĩ xuống trần gian. Từ đó dưới trần gian có loài hổ to lớn, khỏe mạnh... (Kể chuyện và hát ru 25/10/2019)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
20h30 - 20h45 Làn sóng nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya