Cập nhật :0:0 1/1/1
Thỏ lại gặp cọp

VOV6 - Trong khu rừng có chú thỏ nọ sống một mình. Chú nhanh nhẹn, tinh nghịch song cũng bé nhỏ và dễ bị bắt nạt. Nhát như thỏ đế mà. Vậy thỏ sẽ xoay sở ra sao khi gặp chúa sơn lâm đây? (Kể chuyện và hát ru 20/05/2022)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
20h30 - 20h45 Làn sóng nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya
nghe và phản hồi nhiều
(Văn nghệ thiếu nhi)
(Kể chuyện và Hát ru)
(Kể chuyện và Hát ru)