Cập nhật :0:0 28/8/2015
Vì sao chim cút chỉ kiếm ăn trên mặt đất?

VOV6 - Câu chuyện Anh em chim cút của dân tộc Bana không chỉ cho chúng ta hiểu thêm về tình anh em mà còn để lại bài học về sự cảnh giác và thói quen chỉ kiếm ăn trên mặt đất của của loài chim cút. (Kể chuyện và hát ru cho bé 27 + 28/08).

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Điểm hẹn Văn nghệ
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Điểm hẹn Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 21h00 Sân khấu truyền thanh
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Tiếng thơ