Cập nhật :18:36 14/6/2023
3 tính cách 1 đam mê

VOV6 - Tại Lunet Art Galerie, Hà Nội đang diễn ra triển lãm “Amber”, giới thiệu 30 tác phẩm sơn mài của ba nghệ sĩ Nguyễn Thùy Vân, Đinh Ngọc Cảnh và Ekkehard Altenburger. (Làn sóng nghệ thuật)

Bài liên quan

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Điểm hẹn Văn nghệ
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Điểm hẹn Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 21h00 Sân khấu truyền thanh
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Tiếng thơ