Cập nhật :22:41 25/8/2021
Dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi): Điều chỉnh để phù hợp thực tiễn đời sống xã hội

VOV6 - Luật Điện ảnh năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009) là văn bản quy phạm pháp luật, điều chỉnh các mối quan hệ xã hội liên quan đến tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh. Cùng với hội nhập quốc tế sâu rộng và trước sự vận động của đời sống xã hội, sự bùng nổ của khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, kỹ thuật số, đặc biệt đứng trước cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư, Luật Điện ảnh hiện hành bộc lộ những hạn chế, bất cập, không phù hợp với thực tế cần được nghiên cứu để điều chỉnh phù hợp. (Làn sóng nghệ thuật 24/8/2021)

Bài liên quan

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng Nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h30 - 15h00 Xin chờ hồi kết
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Xin chờ hồi kết
20h30 - 20h45 Làn sóng Nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya