Cập nhật :11:17 2/3/2023
Nghệ sĩ là chiến sĩ

VOV6 - Triển lãm nhân kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (kéo dài đến ngày 5/3), giới thiệu nhiều tác phẩm của các danh họa Mỹ thuật Đông Dương. Tác phẩm chủ yếu được vẽ ký họa bằng chì, mực, màu nước nhưng là những khoảnh khắc lịch sử, chân thực và giàu cảm xúc về cuộc kháng chiến, lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, bảo vệ Tổ quốc. (Làn sóng nghệ thuật 28/2/2023)

Bài liên quan

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng Nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h30 - 15h00 Xin chờ hồi kết
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Xin chờ hồi kết
20h30 - 20h45 Làn sóng Nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya