Cập nhật :5:22 15/4/2020
Tiễn Covid

VOV6 - “Khẩu trang là thứ cần có mỗi ngày, luôn rửa tay để tránh cô lây lan...” - Bài hát của nhạc sĩ Lê Thiện Hiếu ra mắt nhằm hưởng ứng công tác phòng chống dịch Covid-19. (Làn sóng nghệ thuật 14/4/2020)

Bài liên quan

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
06h00 - 06h30 Hành trình sáng tạo
08h00 - 08h30 Trang Văn nghệ Chủ nhật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h00 - 14h30 Hành trình sáng tạo
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Trang Văn nghệ Chủ nhật
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Đối thoại mở
21h30 - 22h00 Tiếng thơ