Cập nhật :0:0 21/12/2015
Nhân vật nữ: Điểm nhấn của sàn diễn Chèo

VOV6 - Cho dù là loại hình nghệ thuật hình thành ở thời điểm cực thịnh của xã hội phong kiến, lúc mà quan niệm trọng nam, khinh nữ nặng nề nhất, nhưng hình tượng nhân vật nữ luôn là hình tượng trung tâm của nghệ thuật Chèo. Từ góc độ là tác giả sân khấu, thạc sĩ, nhà viết kịch Chu Thơm có những chia sẻ thú vị về đề tài này (Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu)

Từ khóa tìm kiếm : Nhân vật nữ trong chèo

Bài liên quan

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
06h00 - 06h30 Hành trình sáng tạo
08h00 - 08h30 Trang Văn nghệ Chủ nhật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h00 - 14h30 Hành trình sáng tạo
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Trang Văn nghệ Chủ nhật
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Đối thoại mở
21h30 - 22h00 Tiếng thơ