Cập nhật :9:33 5/3/2015
Vai hề: Hồn vía cuả nghệ thuật chèo

VOV6 - Để lại dấu ấn, phong vị riêng, hay có thế nói một yếu tố không thể thiếu được của nghệ thuật Chèo là tiếng cười và những vai hề ...

Cuộc trò chuyện giữa BTV Cao Ngọc và Tác giả sân khấu - Tiến sĩ Trần Đình Ngôn về hề chèo và tiếng cười trên sân khấu chèo truyền thống (Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu)

Từ khóa tìm kiếm : Hề chèo, trần đình ngôn

Bài liên quan

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
06h00 - 06h30 Hành trình sáng tạo
08h00 - 08h30 Trang Văn nghệ Chủ nhật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h00 - 14h30 Hành trình sáng tạo
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Trang Văn nghệ Chủ nhật
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Đối thoại mở
21h30 - 22h00 Tiếng thơ