Cập nhật :0:0 27/12/2016
Bên kia đèo Mã Phục

VOV6 - Tác giả Nguyễn Như Mai đã từng có một tuổi thơ khốn khó nhưng cũng đầy ắp kỷ niệm ở một miền rẻo cao của tỉnh Cao Bằng. Nhờ đó, ông có những chất liệu rất chân thực để đưa vào tập truyện ký "Bên kia đèo Mã Phục". (Văn nghệ thiếu nhi 25/12/2016).

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
06h00 - 06h30 Hành trình sáng tạo
08h00 - 08h30 Trang Văn nghệ Chủ nhật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h00 - 14h30 Hành trình sáng tạo
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Trang Văn nghệ Chủ nhật
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Đối thoại mở
21h30 - 22h00 Tiếng thơ