Cập nhật :12:9 14/4/2023
Đọc truyện Cơ bản là cơ bản - Buổi thứ ba - Ôi ngột ngạt quá

VOV6 - Học online ở nhà, với Trần Cơ Bản sinh hoạt trong nhà đã bị đảo lộn. Ví dụ như buổi trưa, thay vì ăn cơm ở trưởng thì cậu bé phải ăn cơm một mình, chơi một mình. Nhưng thi thoảng, mẹ Cơ Bản lại gọi điện video kiểm tra đột xuất, cậu bé rất ngại khi mẹ hỏi hết việc này đến việc kia. Cơ Bản bắt đầu cảm thấy ngột ngạt và mệt mỏi... (Văn nghệ thiếu nhi 08/04/2023)

Bài liên quan

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
20h30 - 20h45 Làn sóng nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya