Cập nhật :22:12 9/1/2024
Đọc truyện Nhà giả kim - Buổi thứ hai - Giải mã giấc mơ

VOV6 - Không rõ có phải những ý nghĩ về những miền đất mới đã khiến cậu bé chăn cừu mơ một giấc mơ lặp lại đến hai lần. Cậu mơ có một bạn nhỏ dẫn cậu đi tới chân Kim tự tháp ở Ai Cập - nơi xa xôi mà cậu chưa từng đặt chân đến, rồi nó báo với cậu rằng cậu sẽ tìm được một kho tàng chôn giấu bí mật... (Văn nghệ thiếu nhi 06/01/2024)

Bài liên quan

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Điểm hẹn Văn nghệ
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Điểm hẹn Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 21h00 Sân khấu truyền thanh
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Tiếng thơ