Cập nhật :22:11 19/1/2024
Đọc truyện Nhà giả kim - Buổi thứ tư - Ông già kì lạ

VOV6 - Ông già phân tích cho Santiago nghe về những giấc mơ kỳ lạ của con người. Ông còn nói về quá khứ của Santiago, về gia đình cậu khiến cậu rất ngạc nhiên và thán phục. Ông ngỏ ý rằng, nếu cậu trả một phần mười số cừu thì ông ta sẽ nói cho Santiago biết kho tàng bí mật ấy ở đâu... (Văn nghệ thiếu nhi 12/01/2024)

Bài liên quan

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Điểm hẹn Văn nghệ
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Điểm hẹn Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 21h00 Sân khấu truyền thanh
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Tiếng thơ