Cập nhật :0:0 1/1/1
Đọc truyện

VOV6 - Khi cánh cổng thành mở ra, thử thách thú vị để đến được khu vườn của nhà vua chính thức bắt đầu. Mỗi thử thách lại gắn với một biển hiệu như “Giờ chắc chắn bạn sẽ thấy sợ hãi”, “Giờ bạn đã bị ướt”, “Các bạn không thể đoán được điều này”, “Giờ là nơi sự thú vị bắt đầu”... (Văn nghệ thiếu nhi 21/10/2022)

Bài liên quan

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
20h30 - 20h45 Làn sóng nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya