Cập nhật :0:0 1/1/1
Đọc truyện

VOV6 - Vôn-ca yêu cầu ông già Khốt-ta-bít chấm dứt việc hò reo, cổ vũ cho đội Sai-ba. Cậu còn hét lên cho mọi người cùng nghe rằng chính ông đã tiếp tay cho đội Sai-ba. Phản ứng quá khích của Vôn-ca khiến mọi người cười ầm, bởi ông già Khốt-ta-bít không phải trọng tài thì làm sao có thể "tiếp tay" được...(Văn nghệ thiếu nhi 01/04/2022)

Bài liên quan

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng Nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h30 - 15h00 Xin chờ hồi kết
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Xin chờ hồi kết
20h30 - 20h45 Làn sóng Nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya