Cập nhật :0:0 1/1/1
Đọc truyện

VOV6 - Ông già Khốt-ta-bit kể lại sự tình cho Vôn-ca nghe, việc gã thanh tra bị thu nhỏ lại và nằm gọn trong bình thủy tinh khiến cho Vôn-ca cười nắc nẻ. Ông còn biến Oan-đen-đa-lét thành một con chó, trở thành trò tiêu khiển cho đám nhà giàu. Sau đó ông muốn đi tìm người em của mình ở Địa Trung Hải... (Văn nghệ thiếu nhi 29/04/2022)

Bài liên quan

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Đối thoại mở
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h30 - 15h00 Hành trình sáng tạo
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Đối thoại mở
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Tiếng thơ