Cập nhật :10:24 10/5/2022
Đọc truyện

VOV6 - Qua được môn thi lại, Vôn-ca lên lớp bảy. Cậu khoe với ông già Khốt-ta-bít về kết quả đạt được. Bù lại, ông thông báo cho cậu về chuyến đi Bắc Cực vào tháng tới trên chuyến tàu La-đô-ga. Nhưng để đi được trên chuyến tàu đó, phải là những người nổi tiếng. Thế là ông già Khốt-ta-bít liền viết một bức thư gửi cho thuyền trưởng... (Văn nghệ thiếu nhi 01/05/2022)

Bài liên quan

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Đối thoại mở
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h30 - 15h00 Hành trình sáng tạo
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Đối thoại mở
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Tiếng thơ