Cập nhật :0:0 1/1/1
Đọc truyện

VOV6 - Trái với lo lắng của Vôn-ca và Giê-nia là ông Khốt-ta-bít sẽ biến cô giáo thành một cái thớt hoặc con cóc xấu xí, vị thần già tặng cho cô bó hoa và nải chuối thơm lừng. Hóa ra sau những lần đọc trộm sách địa lý của Vôn-ka, suy nghĩ của ông Khốt-ta-bít với cô giáo đã hoàn toàn thay đổi... (Văn nghệ thiếu nhi 07/05/20220)

Bài liên quan

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Đối thoại mở
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h30 - 15h00 Hành trình sáng tạo
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Đối thoại mở
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Tiếng thơ