Cập nhật :11:42 4/10/2023
Đọc truyện Trên đôi cánh chuồn chuồn - Buổi mười bốn - Những chuyện ở làng

VOV6 - Rất nhiều câu chuyện thú vị mà cậu bé nhân vật tôi được người làng kể lại. Ví như một toán cướp hung hăng vào làng giữa đêm, gặp anh đánh dậm ngoài đồng, chúng toan đánh anh, rồi bịt miệng bằng cách cho anh hai chỉ vàng. Rồi bọn chúng vào nhà ông phó Cự, chưa kịp vào nhà cướp đồ thì đã bị ông cho một đòn nhớ đời. Chúng chạy tán loạn và không bao giờ bén mảng đến nữa... (Văn nghệ thiếu nhi 30/09/2023)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng Nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h30 - 15h00 Xin chờ hồi kết
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Xin chờ hồi kết
20h30 - 20h45 Làn sóng Nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya