Cập nhật :0:0 1/1/1
Đọc truyện

VOV6 - Vua Cát lập tức tới gặp Elliot và giáng một trận lôi đình lên cậu, bởi ông cho rằng hành động cứu công chúa của cậu là sai lầm và có thể phá vỡ mọi kế hoạch. Sau phút tức giận, Vua Cát bàn bạc với Katsia, Fajio và người của Thủy Tinh Cung rằng: họ phải nhanh chóng giấu A-nô vào một nơi bí mật... (Đọc truyện "Vương quốc trong mơ" - Buổi thứ bảy mươi chín)

Bài liên quan

chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Tìm trong kho báu
08h30 - 08h45 Sàn diễn mới
08h45 - 09h00 Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h30 - 15h00 Xin chờ hồi kết
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Tìm trong kho báu
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Xin chờ hồi kết
20h30 - 20h45 Sàn diễn mới
20h45 - 21h00 Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya
08h00 - 08h30 Tìm trong kho báu