Cập nhật :0:0 1/1/1
Gửi quá khứ một hộp thời gian

VOV6 - Cuốn sách có độ dầy gần 200 trang tập hợp những những bài viết của gần 40 tác giả ở nhiều độ tuổi, hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau và đã tạo được dấu ấn riêng trong nghề nghiệp. Các tác giả viết thư cho chính mình ở tuổi 16 - tuổi của ngưỡng cửa trưởng thành, nhiều hoài bão và cũng nhiều âu lo... (Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn 23/11/2021)

Bài liên quan

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
06h00 - 06h30 Hành trình sáng tạo
08h00 - 08h30 Trang Văn nghệ Chủ nhật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h00 - 14h30 Hành trình sáng tạo
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Trang Văn nghệ Chủ nhật
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Đối thoại mở
21h30 - 22h00 Tiếng thơ