Cập nhật :8:48 8/9/2020
Hương sắc mùa thu

VOV6 - Sau khi nghe những chia sẻ của cô giáo Nguyễn Bạch Phượng (Trường THCS Thăng Long - Ba Đình - Hà Nội) về cách sử dụng từ ngữ Tiếng Việt trong làm văn và trong giao tiếp, chúng ta đừng bỏ lỡ những âm thanh, hương sắc của mùa thu đang ngang qua trìu mến... (Văn nghệ thiếu nhi 07/09/2020)

chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng Nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h30 - 15h00 Xin chờ hồi kết
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Xin chờ hồi kết
20h30 - 20h45 Làn sóng Nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya