Cập nhật :0:0 1/1/1
Nào mình cũng vẽ

VOV6 - Chú trọng đến việc khơi nguồn sáng tạo, khám phá không ngừng đối với môn mỹ thuật của tuổi thiếu nhi, hoạ sĩ Nguyễn Thu Huyền đã biên soạn cuốn sách “Nào mình cũng vẽ”. Cuốn sách là một tài liệu tham khảo gần gũi với các bạn đam mê màu sắc cùng cây cọ... (Văn nghệ thiếu nhi 07/09/2022)

Bài liên quan

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng Nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h30 - 15h00 Xin chờ hồi kết
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Xin chờ hồi kết
20h30 - 20h45 Làn sóng Nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya