Cập nhật :19:1 29/7/2023
Nhân rộng màu xanh từ vật liệu tái chế

VOV6 - Một buổi work shop với thông điệp bảo vệ môi trường, có thể sử dụng những vật liệu tái chế như chai nhựa để "phù phép" biến thành một chậu cây, và đưa vào đó những cây xanh nho nhỏ xinh xinh. Quả là một hoạt động vô cùng gần gũi, hữu ích phải không các bạn! (Trang Văn học nghệ thuật tuổi mới lớn 18/07/2023)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng Nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h30 - 15h00 Xin chờ hồi kết
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Xin chờ hồi kết
20h30 - 20h45 Làn sóng Nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya