Cập nhật :0:0 1/1/1
Thấy gì từ cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 49

VOV6 - Chủ đề của cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 là “Em hãy viết thông điệp gửi một người lớn về thế giới chúng ta đang sống”. Ban tổ chức đã nhận được gần 600 nghìn bức thư dự thi của các bạn học sinh từ 1.500 trường học trên mọi miền đất nước. Nhiều bức thư có sức lay động đặc biệt... (Văn nghệ thiếu nhi 02/07/2020)

chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
20h30 - 20h45 Làn sóng nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya