Cập nhật :0:0 1/1/1
Tiếng tri ân

VOV6 - Chiến tranh đã lùi xa mấy thập kỉ, nhưng những người chiến sỹ và gia đình của họ vẫn lặng lẽ, âm thầm với nỗi đau riêng. Biết ơn bao anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cho hòa bình đất nước, cho cuộc sống bình yên của triệu triệu người - đó là điều mà chúng ta không thường nói ra nhưng sẽ luôn khắc ghi trong lòng... (Văn nghệ thiếu nhi 27/07/2020)

chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng Nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h30 - 15h00 Xin chờ hồi kết
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Xin chờ hồi kết
20h30 - 20h45 Làn sóng Nghệ thuật
20h45 - 21h00

Câu chuyện nghệ thuật (đang phát)

21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya