Cập nhật :0:0 1/1/1
Trại sáng tác văn học trẻ Thái Nguyên

VOV6 - 15 ngày tham gia trại sáng tác, các bạn được đi thực tế, giao lưu với nhiều cây bút gạo cội như nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, nhà văn tạ Duy Anh, dịch giả Nguyễn Bích Lan, nhà thơ - tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thụy Anh, nhà thơ Võ Sa Hà… Các bạn đã hiểu hơn về hành trình đầy khổ luyện để sáng tác nên các tác phẩm văn học có giá trị... (Văn nghệ thiếu nhi 15/08/2019)

chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
20h30 - 20h45 Làn sóng nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya