Cập nhật :15:1 22/7/2020
Trao giải cuộc thi

VOV6 - Cuộc thi “Chuyển động trong giãn cách” là cơ hội để các bạn sinh viên bày tỏ những cảm nhận, câu chuyện về khoảng thời gian giãn cách toàn xã hội vì dịch covid19. Với chủ đề vừa thời sự vừa không thiếu chất thơ, “Chuyển động trong giãn cách” đã thu hút nhiều bài dự thi chất lượng, ở cả dạng bài viết, hình ảnh và video... (Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn 21/07/2020)

chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng Nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h30 - 15h00 Xin chờ hồi kết
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Xin chờ hồi kết
20h30 - 20h45

Làn sóng Nghệ thuật (đang phát)

20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya