Cập nhật :19:10 29/7/2023
Trong tiếng thì thầm của cây lá

VOV6 - Dịp 27/7 hằng năm luôn nhắc nhớ chúng ta tri ân thế hệ ông cha với những hi sinh to lớn, không tiếc máu xương mình trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Tuổi trẻ chúng mình ngày nay phấn đấu học tập và tu dưỡng đạo đức để trở thành những công dân có ích cho xã hội, góp phần vào việc phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh... (Trang Văn học nghệ thuật tuổi mới lớn 25/07/2023)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng Nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h30 - 15h00 Xin chờ hồi kết
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Xin chờ hồi kết
20h30 - 20h45 Làn sóng Nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya