Cập nhật :12:1 21/12/2022
Tiểu thuyết

VOV6 - Nhận được bản báo cáo nhanh về tài chính do phòng Kế hoạch Tài vụ chuyển đến, Đỗ Thiết tỉnh bơ, bàng quan. Hắn ta không quan tâm sự giảm sút mọi mặt của Đài, hắn đang chăm chăm một việc duy nhất, đó là vận động các bên để hắn được đề đạt lên chức giám đốc. Vừa lúc đó, nhận được điện thoại của Văn Đức, giám đốc chỉ đạo Đỗ Thiết phải chủ trì một cuộc họp khẩn cả cơ quan, nhằm tìm ra giải pháp khó khăn đang gặp phải. Đỗ Thiết phải nhận lệnh bởi lúc này, giám đốc đang đi vắng mà công việc cần kíp không thể ngưng trệ. Thay vì chủ trì một cuộc họp bất thường, Đỗ Thiết tự ý bố trí thành một cuộc hội thảo và mời ban bệ tỉnh đến dự. Đây là kế hoạch của Đỗ Thiết, không bàn bạc với cấp trên hay ngang cấp như Trần Thụy hay Quang Thiện. Không ai biết được việc này ngoài mấy tên thuộc cấp như Mùi già, Bạc phò. Hội thảo đã lên kế hoạch cụ thể, ấn định ngày giờ, nội dung đã thông qua. Tuy nhiên, ai nấy đều ngạc nhiên, kể cả thường trực tỉnh ủy đến dự, họ vô cùng thắc mắc về nội dung mà hội thảo đưa ra, khác hoàn toàn với kế hoạch trước đó của giám đốc Văn Đức. Sau đây, PTV Minh Nguyệt gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết “Sóng độc” của nhà văn Trần Gia Thái - Tác phẩm do NXB Hội Nhà văn ấn hành.

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Tìm trong kho báu
08h30 - 08h45 Sàn diễn mới
08h45 - 09h00 Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Tìm trong kho báu
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
20h30 - 20h45 Sàn diễn mới
20h45 - 21h00 Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu
21h45 - 22h00 Kể chuyện và hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya