Cập nhật :10:10 17/7/2019
Truyện ngắn

VOV6 - Sau đề tài chiến tranh hậu chiến có lẽ đề tài "Nông nghiệp - nông thôn - nông dân" khá thu hút người viết. Cuộc sống hiện đại hôm nay tác động nhiều đến nông thôn, đời sống tinh thần người nông dân, đưa đến những thay đổi cả mặt tích cực lẫn tiêu cực. Cảm nhận được điều đó Báo Nông thôn Ngày nay phối hợp với Hội Nhà văn VN, Ban Văn học nghệ thuật - Đài TNVN tổ chức cuộc thi truyện ngắn “Làng Việt thời hội nhập” diễn ra trong hai năm, từ tháng 4/2019 – tháng 4/2021. Chương trình Đọc truyện đêm khuya 15/07 chuyển đến các bạn truyện ngắn “Nghề làng” của nhà văn Nguyễn Trọng Văn tham gia trong cuộc thi viết truyện ngắn này

chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Điểm hẹn Văn nghệ
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Điểm hẹn Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 21h00 Sân khấu truyền thanh
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Tiếng thơ