Cập nhật :8:46 29/6/2022
Nhận diện các thực hành nghệ thuật đương đại ở nước ta

VOV6 - Nghệ thuật đương đại (Contemporary Art) đã có mặt ở nước ta nhiều năm nay. Đội ngũ nghệ sỹ thực hành nghệ thuật đương đại cũng ngày một đông đảo, với nhiều tác phẩm đa dạng về chất liệu và hình thức thể hiện, mang một tinh thần mới, một tiếng nói khác. Nhận diện các thực hành nghệ thuật đương đại để hiểu hơn những chuyển động trong đời sống nghệ thuật ở nước ta. Khách mời của chương trình là họa sỹ Nguyễn Thế Sơn - giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. (Đối thoại mở 29/06/2022)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
20h30 - 20h45 Làn sóng nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya
nghe và phản hồi nhiều
(Văn nghệ thiếu nhi)
(Kể chuyện và Hát ru)
(Kể chuyện và Hát ru)