Cập nhật :9:27 1/6/2022
Họa sĩ Nguyễn Đức Hùng và hành trình lưu giữ vốn cổ của dân tộc

VOV6 - Các hoa văn, họa tiết cổ trong văn hóa truyền thống luôn là yếu tố khơi gợi ý tưởng sáng tạo phong phú, khác biệt cho những người làm nghệ thuật. Với họa sĩ Nguyễn Đức Hùng, gần 20 năm theo đuổi hội họa tức là chừng ấy thời gian anh mày mò tìm kiếm, sưu tầm các hoa văn cổ, các họa tiết trong văn hóa tâm linh phật giáo và thể hiện trong tác phẩm của mình với mong muốn tạo ra sợi dây kết nối giữa mỹ thuật truyền thống và mỹ thuật hiện đại. (Hành trình Sáng tạo 29/5/2022)

Bài liên quan

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
20h30 - 20h45 Làn sóng nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya
nghe và phản hồi nhiều
(Văn nghệ thiếu nhi)
(Kể chuyện và Hát ru)
(Kể chuyện và Hát ru)