Cập nhật :15:15 24/10/2022
Nghệ sĩ sáo Bùi Minh Hoa và những câu chuyện nghề

VOV6 - Nghệ sĩ Bùi Minh Hoa là một trong số ít nghệ sĩ thành danh với cây sáo Flute ở nước ta. Tiếng sáo của chị trong sáng, chứa chan cảm xúc của một người phụ nữ yêu âm nhạc, yêu cuộc đời. (Hành trình Sáng tạo 23/10/2022)

Bài liên quan

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
06h00 - 06h30 Hành trình sáng tạo
08h00 - 08h30 Trang Văn nghệ Chủ nhật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h00 - 14h30 Hành trình sáng tạo
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Trang Văn nghệ Chủ nhật
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Đối thoại mở
21h30 - 22h00 Tiếng thơ