Cập nhật :18:49 22/5/2022
Chú bé Ống nước (Phần 1)

VOV6 - Chú bé Ống nước làm nhiệm vụ chở nước vào ruộng bậc thang nhưng chú vốn rất nghịch ngợm nên làm gì cũng hỏng. Chú theo bác Ống bương đi làm nhưng chóng chán, chú lại bỏ đi. Chú gặp bác Gàu đang múc nước bên giếng, chú năn nỉ xin bác cho làm cùng... (Kể chuyện và hát ru 11/05/2022)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
20h30 - 20h45 Làn sóng nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya
nghe và phản hồi nhiều
(Văn nghệ thiếu nhi)
(Kể chuyện và Hát ru)
(Kể chuyện và Hát ru)