Cập nhật :9:40 1/4/2024
Chàng Giăng Bị Thịt

VOV6 - Xưa kia trong một lâu đài cổ có ba anh em trai. Người em trai út tên là Giăng Bị Thịt thường bị hai người anh của mình chế giễu và coi thường. Vào một lần nọ, ba anh em cùng lên đường để tham gia thi tài kén rể của công chúa trong vùng... (Kể chuyện và hát ru 29/03/2024)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
06h00 - 06h30 Hành trình sáng tạo
08h00 - 08h30 Trang Văn nghệ Chủ nhật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h00 - 14h30 Hành trình sáng tạo
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Trang Văn nghệ Chủ nhật
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Đối thoại mở
21h30 - 22h00 Tiếng thơ