Cập nhật :0:0 1/1/1
Chuột nhắt du xuân

VOV6 - Một buổi sáng mùa xuân, mẹ con nhà chuột nhắt đi chơi. Dọc đường mẹ con chuột nhắt gặp bao nhiêu bạn bè và cũng có nhiều rắc rối xảy ra. Họ có giải quyết ổn thỏa không, và chuyến du xuân đem lại cho chuột nhắt những điều bổ ích như thế nào? (Kể chuyện và hát ru 28/01/2022)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00

Sân khấu truyền thanh (đang phát)

20h30 - 20h45 Làn sóng nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya
nghe và phản hồi nhiều
(Văn nghệ thiếu nhi)
(Kể chuyện và Hát ru)
(Kể chuyện và Hát ru)