Cập nhật :0:0 1/1/1
Con cáo đền ơn

VOV6 - Nhắc tới loài cáo chúng ta thường hình dung về loài vật thông minh nhưng cũng lươn lẹo và gian manh. Nhưng chú cáo nhỏ trong câu chuyện này lại rất biết điều hay lẽ phải. Sau khi được cứu sống, chú đã quay lại trả ơn ân nhân của mình tới hai lần, mặc dù việc đó khiến chú gặp không ít nguy hiểm... (Kể chuyện và hát ru 06/04/2020)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
06h00 - 06h30 Hành trình sáng tạo
08h00 - 08h30 Trang Văn nghệ Chủ nhật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h00 - 14h30 Hành trình sáng tạo
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Trang Văn nghệ Chủ nhật
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Đối thoại mở
21h30 - 22h00 Tiếng thơ