Cập nhật :5:12 5/8/2019
Nàng tiên thứ chín

VOV6 - Nàng tiên thứ 9 xinh đẹp và dịu dàng đồng ý ở lại trần gian vì yêu thương anh chàng nông dân nghèo khó nhân hậu. Song anh nông dân cũng phải trải qua những thử thách thì mới làm yên lòng Ngọc hoàng, để ngài đồng ý tác thành nhân duyên cùng nàng tiên thứ 9... (Kể chuyện và hát ru 02/08/2019)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
06h00 - 06h30 Hành trình sáng tạo
08h00 - 08h30 Trang Văn nghệ Chủ nhật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h00 - 14h30 Hành trình sáng tạo
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Trang Văn nghệ Chủ nhật
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Đối thoại mở
21h30 - 22h00 Tiếng thơ