Cập nhật :14:51 10/5/2020
Người nhạc sỹ lang thang

VOV6 - Ngày xưa có một nhạc sỹ vô cùng tài hoa đi lang thang trong khu rừng. Tiếng vĩ cầm của ông khiến con người và muông thú đều say mê. Tất cả đều tình nguyện nghe lời nhạc sĩ, cho dù điều đó thật vô lý. Chính vì vậy đã xảy ra không ít chuyện rắc rối... (Kể chuyện và hát ru 08/05/2020)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30

Văn nghệ thiếu nhi (đang phát)

18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
20h30 - 20h45 Làn sóng nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya