Cập nhật :0:0 1/1/1
Đọc truyện

VOV6 - Tấm thảm bay hạ dần độ cao và đáp xuống một khu nhà sang trọng. Ông Khốt-ta-bít bắt đầu tưởng tượng về những điều chẳng lành. Vôn-ca và Gienia vừa lạnh run vì quần áo ướt, vừa đói bụng vô cùng. Trong khi đó ông Khốt-ta-bít chỉ muốn tìm một chiếc khăn để lau khô bộ râu đang ướt, mong phép thuật trở lại... (Văn nghệ thiếu nhi 19/02/2022)

Bài liên quan

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00

Sân khấu truyền thanh (đang phát)

20h30 - 20h45 Làn sóng nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya
nghe và phản hồi nhiều
(Văn nghệ thiếu nhi)
(Kể chuyện và Hát ru)
(Kể chuyện và Hát ru)