Cập nhật :16:25 26/3/2021
Đọc truyện

VOV6 - Cuối cùng, tin tức chính xác cũng đã đến. Ông Vufrăng suy sụp khi biết người con trai yêu quý không còn nữa. Ông thông báo tới họ hàng, yêu cầu mọi người tới nhà chuẩn bị làm lễ cầu hồn cho con trai. Ông muốn ở lại một mình cùng nỗi đau đớn trong lòng nhưng cô bé Perrin xin ở lại để chăm sóc ông... (Văn nghệ thiếu nhi 21/03/2021)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng Nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h30 - 15h00 Xin chờ hồi kết
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Xin chờ hồi kết
20h30 - 20h45 Làn sóng Nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya