Cập nhật :2:47 22/5/2020
Nhớ lời của Bác

VOV6 - Dù Bác đã đi xa nhưng hình ảnh và những lời căn dặn của Người đối với thế hệ trẻ vẫn còn nguyên giá trị. Một trong những điều Bác Hồ luôn mong muốn ở chúng mình đó là tinh thần đoàn kết, chăm chỉ học hành, luyện rèn đạo đức để trở thành người có ích cho xã hội... (Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn 19/05/2020)

chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng Nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h30 - 15h00 Xin chờ hồi kết
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Xin chờ hồi kết
20h30 - 20h45 Làn sóng Nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya