Cập nhật :11:28 14/2/2024
Kịch tình huống: Hợp đồng

VOV6 - Mọi điều đều có thể giao kèo thông qua những bản "hợp đồng" chặt chẽ, vậy nhưng bản hợp đống ấy có thể được "thanh lý" đúng hạn hay không???????????

Bài liên quan

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Điểm hẹn Văn nghệ
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Điểm hẹn Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 21h00 Sân khấu truyền thanh
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Tiếng thơ