Cập nhật :0:0 6/8/2019
Lý luận, phê bình VHNT cần đi vào từng lĩnh vực cụ thể

VOV6 - PV VOV6 phỏng vấn PGS TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng; Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương. (Làn sóng nghệ thuật 06/8/2019)

Bài liên quan

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
06h00 - 06h30 Hành trình sáng tạo
08h00 - 08h30 Trang Văn nghệ Chủ nhật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h00 - 14h30 Hành trình sáng tạo
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Trang Văn nghệ Chủ nhật
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Đối thoại mở
21h30 - 22h00 Tiếng thơ