Cập nhật :11:51 29/6/2016
Bước đầu tìm hiểu về sử thi

VOV6 - Trên thế giới người ta phân ra hai loại: sử thi cổ điển và sử thi cổ sơ. Những bộ sử thi lớn của thế giới như Iliat – Ôđixê, Ra-ma-y-a-na, Ma-ha-bha-ra-ta là sử thi cổ điển, còn những bộ sử thi của nước ta như “Đăm Săn” của người Êđê, “Đẻ đất đẻ nước” của người Mường là sử thi cổ sơ. Vậy như thế nào được gọi là sử thi cổ điển và sử thi cổ sơ? (Văn nghệ thiéu nhi 27/6/2016)

Bài liên quan

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Đối thoại mở
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h30 - 15h00 Hành trình sáng tạo
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Đối thoại mở
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Tiếng thơ