Cập nhật :0:0 1/1/1
Chuyên đề ôn tập Ngữ văn 12 (Phần 4)

VOV6 - Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ là trình bày nhận xét đánh giá của mình về giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ ấy. Nắm vững kỹ năng làm bài, nắm vững kiến thức về tác phẩm sẽ giúp chúng mình tự tin đối diện với đề thi... (Văn nghệ thiếu nhi 27/06/2022)

Bài liên quan

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
20h30 - 20h45 Làn sóng nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya
nghe và phản hồi nhiều
(Văn nghệ thiếu nhi)
(Kể chuyện và Hát ru)
(Kể chuyện và Hát ru)