Cập nhật :0:0 1/1/1
Đánh thức Tết cùng

VOV6 - Sự kiện “Tết về Ngoại thương” là hoạt động thường niên của các anh chị sinh viên trường Đại học Ngoại thương. Đây là một sân chơi lý thú, đề cao giá trị truyền thống, giá trị gia đình trong nhịp sống hối hả hôm nay. Tết, là sự trở về của mỗi người, trong yêu thương, ấm áp... (Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn 09/02/2021)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Đối thoại mở
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h30 - 15h00

Hành trình sáng tạo (đang phát)

18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Đối thoại mở
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Tiếng thơ