Cập nhật :0:0 1/1/1
Đi tìm con mắt thơ

VOV6 - Người xưa từng nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, soi vào đôi mắt có thể thấy được hồn người, thấy tâm tư ẩn chứa sâu kín bên trong, cái vô thanh không thể nói bằng lời. Trong văn chương nghệ thuật, trong thơ ca cũng vậy. Luôn có những đôi mắt chứa đựng thông điệp của tác phẩm, những nhắn nhủ, tâm tư ký thác... (Văn nghệ thiếu nhi 19/10/2020)

Bài liên quan

chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng Nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h30 - 15h00 Xin chờ hồi kết
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Xin chờ hồi kết
20h30 - 20h45 Làn sóng Nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya