Cập nhật :0:0 1/1/1
Đọc truyện

VOV6 - Ở ngôi trường có lịch sử lâu đời và danh giá của nước Nam, nay người Pháp làm chủ với đủ thứ giảng dạy đồng hóa, chàng thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành không khỏi đau lòng. Anh học ở đây cũng do tính toán về con đường cứu nước sau này. Anh muốn hiểu tường tận về xư sở của những con người đang biến đất nước anh trở thành thuộc địa... (Văn nghệ thiếu nhi 08/10/2021)

Bài liên quan

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng nghệ thuật
08h45 - 09h00

Câu chuyện nghệ thuật (đang phát)

10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
20h30 - 20h45 Làn sóng nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya
nghe và phản hồi nhiều